Μικροβιολογικό

Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε μία σειρά από ειδικές αιματολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές, ορολογικές, κυτταρολογικές εξετάσεις. Πολλά από τα αποτελέσματα μπορούν να είναι διαθέσιμα εντός της ίδιας ημέρας με την βοήθεια των διαπιστευμένων από το Ε.Σ.Υ.Δ συνεργατών μας. Για ιδιαίτερες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με το εξωτερικό για την λήψη δεύτερης γνώμης.

Παθολογικό

Στο παθολογικό τμήμα πραγματοποιείται η αναγνώριση παθολογικών κλινικών σημείων και η διάγνωση αιτιών διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση αιτιών ή παθήσεων για το κατοικίδιό σας.

Δερματολογικό

Στο δερματολογικό γίνεται ο προσδιορισμός και η ταυτοποίηση διάφορων δερματικών αλλοιώσεων καθώς επίσης και η διάγνωση αιτιών ή διαφοροδιάγνωση παθήσεων.

Ογκολογικό

Στο ογκολογικό τμήμα πραγματοποιείται η εύρεση μορφώματος ή μορφωμάτων. Γίνεται ο προσδιορισμός του μεγέθους, της σύστασης και της προέλευσης και η ένταξη του /των σε καλοήθες ή κακοήθες.

Καρδιολογικό

Στο καρδιολογικό τμήμα πραγματοποιείται ο προσδιορισμός του καρδιακού ρυθμού, η ταυτοποίηση αρρυθμιών και η παρατήρηση παράδοξων καρδιακών ήχων και φυσημάτων. Στην συνέχεια γίνεται λήψη καρδιογραφήματος, πιεσομετρίας και μέτρηση καρδιακού ρυθμού και κορεσμού οξυγόνου με ειδικό κτηνιατρικό analyzer.

Οφθαλμολογικό

Στο οφθαλμολογικό τμήματα πραγματοποιείται η διερεύνηση καλής λειτουργίας του οφθαλμού και του οπτικού νεύρου. Υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης βυθοσκόπησης και η χειρουργική αποκατάσταση ανωμαλιών και βλαβών.

Ωτοσκόπηση

Κατά την διάρκεια της ωτοσκόπησης γίνεται μακροσκοπική παρατήρηση και παρεμβατική ωτοσκόπηση. Πραγματοποιείται ο καθαρισμός και η ξήρανση του έξω ακουστικού πόρου και γίνεται λήψη υλικού για καλλιέργεια.