Η πρώτη επίσκεψη στον Κτηνίατρο.

Επιλέγοντας για συντροφιά ένα κατοικίδιο, πρέπει να γνωρίζουμε πως πέρα από τα οφέλη που θα έχουμε στο θέμα της διάθεσης και της ψυχολογίας, θα διδαχτούμε και την υπευθυνότητα.